Tag Archives: cổ phiếu

Chia cổ tức cho cổ đông ở mức “khủng”

Chia cổ tức cho cổ đông ở mức "khủng" Chia cổ tức cho cổ đông ở mức "khủng"

Dù thị giá khá bèo bọt nhưng Công ty cổ phần muối Khánh Hòa vẫn quyết định chia cổ tức cho cổ đông ở mức "khủng". Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), báo cáo mới đây của Công ty cổ phần muối Khánh Hòa (Mã CK: KSC) cho thấy, ngày 19/5 tới đơn vị ...