Tag Archives: Amazon

Sự khác biệt giữa Alibaba và Amazon

Sự khác biệt giữa Alibaba và Amazon Sự khác biệt giữa Alibaba và Amazon

Sự giống nhau của 2 công ty này có lẽ chỉ nằm ở việc họ đều là đại gia thương mại điện tử tại mỗi nước. Còn những phương diện khác thì hoàn toàn khác biệt. 1. Alibaba bán quảng cáo, Amazon bán sản phẩm Amazon thành lập năm 1995 và là ngôi sao trong đợt bùng ...